24.04.2013 г.

Пролетно почистване на мислите :)

"Духовно" наричам основните ценности, които всички притежаваме по рождение - любов към ближния, честност, разум, съпричастност, уважение, миролюбие и др., направлявани от добри намерения. Духовното развитие всъщност е да се стараеш осъзнато да вървиш през живота с тези качества. Да работиш върху "събуждането" и прилагането им на практика :)