29.03.2015 г.

Светлинка от Светла

Молим се за светлина на планетата Земя.
Нека бъде светлина на планетата Земя!
Нека тръгнем в купом всички – и големи и мънички,
да намерим светлината  - таз пътека нам позната!
Да прегърнем добротата, да обикнем светлината,
за да грейне нам душата – да обикнем своите братя!
Нека да е хубаво за всички, за всички божии душички, 
за всички лози и тревички, за всички малки пойни птички.
Да пазим красотата на Балкана, на Пирина и всяка мъничка поляна.
Водица, въздух съхранили, сърца прекрасни нови сътворили.
Тогава ще да грейне таз планета и ще лети прекрасна от век до века!

Светла Симеонова, моята кръстница