20.11.2012 г.

На изток от запада

"Нищо няма да разбереш за човек ако му бръкнеш в носа, но много ще разбереш за човек ако ти бръкне в носа"
Из книгата на Мирослав Пенков