1.11.2013 г.

Будители

В Деня на народните будители, нека се преклоним пред делото на всички онези велики българи – просветни дейци и книжовници, запалили пламъчето на духовно и културно пробуждане у българите.
Да си спомним за тях и да пазим отдадено пламъчето на просветлението -  да пребъде во веки! Да се трудим заедно за съхранение на историческата ни памет,  идентичност и култура. Да продължим чистото им дело в търсене на нови идеали и духовен прогрес!


Визията сътвори: oligofree