25.09.2013 г.

Чипо в Брюксел

Белгийската железница
На социален диалог
hh@# &   ** isjdj ?? 
В хотел Floris
В работната група, пак чете един документ
Любим момент, нали, Чипка?