3.03.2013 г.

Видение

 
Три красиви птици ме вдигнаха онази нощ на крилата си. Бяла, Зелена и Червена.
Полетяхме от Запад на Изток, от Север на Юг.
Видях родината си обляна в слънчева светлина, облечена в свежа зеленина, окъпана в чисти речни и морски води. Видях млади, стари и деца - радостни, единни, миролюбиви, човечни. Видях уважение и приемственост между млади и стари. Силна и трайна любов между мъже и жени, безусловно приятелство между младежи. Сияйни усмивки на детски лица. Ниви - плодородни, овошки натежали с плод, жита златеят. Води - чисти и пълни с риба. Въздух - кристален, носи песента на младо момче от Стара планина до Пирина.
 
Видях Възход на духа, Мир, Разум, Любов, Вяра в човека. Страна надигнала красива осанка, облякла бяла мантия, на гърдите й - свети златно слънце.
 
Тук ще съм си, при гроба бащин, при майка обична, при любим мъж и скъпи приятели.
Ако и да е само видение било...
http://www.youtube.com/watch?v=eYft44ZQmGs