17.12.2012 г.

17 декември 21012

Видях мрежите, които врагът разстилаше над света и рекох с въздишка: Какво може да премине неуловимо през тези мрежи?
Тогава чух глас, който ми рече:
Смирението
св. Антонии Велики